Wednesday, September 14, 2011

Take away all the miseries of the world-

HARA HARA AMARANATHA GANGE (2x) 
KASHI VISHWANATH GANGE     
KASHI AMARANATHA GANGE KASHI 
VISHWANATHA GANGE (2x) 
HARA HARA GAUTAMI GANGE (2x) 
KASHI VISHWANATHA GANGE 
KASHI GAUTAMI GANGE KASHI 
VISHWANATHA GANGE (2x) 
GAUTAMI GANGE HARA HARA 
NARMADE HARA HARA 
JATA SHANKARE HARA HARA 
PARVATI PATE HARA HARA 

No comments:

Post a Comment